DRONE4TECH.PL to firma wykorzystująca bezzałogowe statki powietrzne w wielu różnych branżach, a głównie przy:

  • Inspekcji linii energetycznych
  • Inspekcji turbin wiatrowych
  • Inspekcji mostów
  • Inspekcji paneli słonecznych
  • Inspekcji stacji przekaźnikowych
  • Inspekcji budowlanych
  • Inspekcji platform wiertniczych
  • Tworzenia map terenu
  • Specjalistycznych pomiarów

Bezzałogowe  statki  powietrzne,  potocznie “drony”  to  technologia,  która  jest  coraz  częściej  wykorzystywana  w różnych  branżach,  a w szczególności:
– budownictwie, do monitoringu postępu prac, przy tworzeniu modeli 3D obiektów typu konstrukcje mostowe, węzły komunikacyjne, koryta rzek, kopalnie odkrywkowe, wykorzystywanych do celów pomiarowych, dokumentacyjnych i inwentaryzacyjnych;
– geodezji, przy tworzeniu ortofotomap wykorzystywanych do celów pomiarowych i kartograficznych;
– oraz wielu innych;

Dzięki bezzałogowcom  można  dużo precyzyjniej,  łatwiej i  częściej  monitorować  zmiany  postępujących  prac, szybciej wyłapywać te elementy, które nie zostały wykonane na czas.

Nasza   firma  na  wyposażeniu   posiada  najnowocześniejsze  na  świecie  bezzałogowce  pozwalające  dostarczać  naszym  klientom najwyższej jakości materiały dokumentacyjne (zdjęcia i filmy, produkty inżynieryjne).

W skład zespołu DRONE4TECH.pl wchodzą wysoce wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinach obsługi BSP i analizy danych, a także eksperci z zakresu nowych technologii. Wszystkim członkom naszego zespołu przyświeca bardzo ważny cel, tj. usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy naszych Klientów.

ADRES

ul. gen. W. Urbanowicza 35

Warszawa

Polska

DRONE4TECH.PL 

Tel. +48 690 539 187
biuro@drone4tech.pl

© 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone.